Svenska

Läsa eller inte – spelar det någon roll?

Att läsa/lyssna på olika texter regelbundet har flera fördelar

1) Läsning utökar ordförrådet.

Sjuåringen har ett ordförråd på 5000-7000 ord. En läsande sjuttonåring har ett ordförråd på ca 50 000-70 000 ord. Ordförrådet för en sjuttonåring som inte läser och inte fått upptäcka nya ord i texter som gett utmaningar behärskar ca 15 000-17 000 ord.

2) Läsning förbättrar läsförståelsen. 

Ju fler ord du kan, desto bättre förstår du olika slags
texter. Att upptäcka hur ett ord används i olika sammanhang banar också väg för bättre
läsförståelse.

3) Läsning tränar hjärnan.

Ditt analytiska tänkande utvecklas i och med att språket och framför allt läsningen utvecklas under uppväxten. Att kunna läsa påverkar minnet, uppmärksamheten och förmåga till abstrakt tänkande, enligt Martin Ingvar vid Karolinska sjukhuset i Stockholm.
Ingvar har med sin forskargrupp visat att hos de personer som aldrig lär sig läsa utvecklas
hjärnan annorlunda.

4) Läsning ger dig inblick.

I andras liv, känslor och tankar, i andra länders förhållanden och hur problem i andra delar av världen uppstår och åtgärdas. Läsningen låter dig på en gång utforska världen och dig själv.

5) Läsning utvecklar ens källkritiska tänkande.

Genom läsning utvecklar du ditt språk, förmågan att tolka texter, men också att uttrycka dig mångsidigt och exakt.

6) Läsning gör dig allmänbildad,  men kan handla lika mycket om intellektuell som emotionell bildning. Genom böcker kan man öva upp den empatiska förmågan att se världen ur andras perspektiv och förstå vikten av ömsesidighet, ett riktmärke som slogs fast i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 1948!

7) Läsning är ett sätt att samtala med sig själv, och pröva sina värderingar utifrån andras
reflektioner i olika frågor.

Källor
Boken om läslust (2007)
Allard & Rudquist & Sundblad: Nya Lusboken. En bok om läsutveckling (2001)
Ingvar, Martin: En liten bok om dyslexi (2008)
Burman, Anders: Blir du empatisk lille vän? ur Svenska Dagbladet 9/8 2010

Lånat och omarbetat från http://www.fullerstaskolor.se

Annonser